Nykysuomen sanakirja

Nykysuomen sanakirja on kuusiosainen suomen kielen sanakirja, joka laitettiin alulle jo vuonna 1927 eduskunnan toimesta, ja ilmestyi vasta vuosina 1951-1961. Nykysuomen sanakirja oli ensimmäinen kokonaan suomenkielinen sanakirja, ja se oli pitkään keskeisellä sijalla kielenhuollossa.

Koska nykysuomen sanakirja on laadittu 1900-luvun alkupuoliskolla, sen sanasto on nykyään osittain vanhentunutta. Virallisessa kielenhuollossa sen paikan ovat vieneet uudemmat teokset, mutta yhä vielä nykysuomen sanakirja on ylivoimaisesti laajin suomen kielen sanakirja. Siinä on yli kaksi kertaa enemmän sanoja kuin esim. 1990-1994 ilmestyneessä Suomen kielen perussanakirjassa.